Planai ir kainos

UAB „ENERTY” –  didžiausias privataus užsienio kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas Lietuvoje, veikiantis jau šešerius metus. 2013-aisiais paaugome trigubai, o šiuo metu aptarnaujame per 600 verslo klientų, tarp kurių – didžiausios Lietuvos ir užsienio bendrovės.

Mes Jums siūlome:

  • Profesionalumą – personalo patirtį elektros energetikos srityje ir elektros prekybos išmanymą.
  • Konkurencingas elektros kainas, nes esame vienas iš pirmaujančių nepriklausomų mažmeninės elektros energijos tiekėjų Lietuvoje.
  • Papildomas kartu su elektros energijos tiekimu teikiamas paslaugas:
    • išsamią kliento elektros energijos vartojimo analizę;
    • kaštų už elektros energiją optimizavimo būdus;
    • profesionalias konsultacijas elektros energijos ūkio klausimais.

 

„ENERTY“ savo vartotojams siūlo du pagrindinius elektros energijos kainų planus. Elektros energijos tiekimo kainos priklauso nuo Jūsų įmonės veiklos pobūdžio ir elektros energijos vartojimo grafiko.

Planas „Diena”
Planas skirtas toms įmonėms, kurios daugiausiai dirba dieną ir elektrą vartoja darbo valandomis. Šis planas tinkamiausias aptarnavimo sferos įmonėms, ofisams, nedidelėms įmonėms, dirbančioms viena pamaina.

Su plano tarifais siūlome susipažinti žemiau:
Planas „Naktis”
Planas „PARA” skirtas įmonėms, kurios elektros energiją vartoja visą parą. Šį planą siūlytume rinktis įmonėms, kurios dirba ilgesnę darbo dieną bei savaitgaliais. Šio plano tarifai minimalioms ir savaitgalio apkrovoms yra žemesni, todėl pasirinkusios šį planą, įmonės galės vidutiniškai už kWh mokėti mažiau. Planas tinkamiausias savaitgalį veikiančioms įstaigoms – restoranams, degalinėms, kirpykloms, kepykloms.

Su plano tarifais siūlome susipažinti žemiau:
Planas „Birža +“
Tai planas, skirtas įmonėms, kurios už suvartotą elektros energijos kiekį norėtų mokėti pagal Nord Pool Spot biržoje susidarančias elektros kainas Lietuvos prekybos zonoje. Mokėtina suma yra apskaičiuojama Nord Pool Spot kainą dauginant iš tą valandą Vartotojo suvartoto elektros energijos kiekio ir pridedant sutartą tiekėjo maržą. Jeigu Vartotojo objekte įdiegta automatizuota apskaita, tuomet suvartotas kiekis nustatomas pagal apskaitos rodmenis. Jeigu Vartotojo objekte yra neautomatizuota apskaita – tuomet suvartotą kiekį nustato tinklo operatorius taisyklėse numatyta tvarka, remiantis likutiniu grafiku.
„Žalia“ elektros energija
„Žalia“ elektros energija 100 proc. yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Klientai, pasirinkę sudaryti žalios energijos pirkimo sutartis, gauna sertifikatą, patvirtinantį, kad jiems patiekiama elektros energija yra pagaminta iš AEI. Šis planas aktualiausias įmonėms, kurioms socialinė atsakomybė yra prioritetinis klausimas. Klientai, vartojantys „žalią“ elektrą, išreiškia atsakingą požiūrį į ekologines problemas bei prisideda prie ribotų ir nuolat senkančių Žemės išteklių tausojimo. Sudarius sutartį, suteikiame galimybę reklaminėse ir įvaizdinėse kampanijose naudoti žalios elektros logotipą.

Žalia elektra ENERTY prekiauja ir Latvijoje bei Estijoje.