Informacija įmonėms

Kas gali rinktis NEET teikiamas paslaugas?

Jau nuo 2013 m. sausio 1-osios nepriklausomą elektros energijos tiekėją privalo pasirinkti visi juridiniai asmenys. Įmonės, norėdamos elektros energiją įsigyti už mažesnę kainą, turi sudaryti sutartį su vienu iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų.

Kaip tapti mūsų klientu?

Atsiųskite jūsų bendrovės suvartojamus elektros energijos duomenis, mes juos įvertinsime ir pateiksime geriausiai poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Pasirašius sutartį, apie pasirinktą NEET turi būti informuojama ESO.

Žemiau pateikiame svarbiausią su elektros energijos rinkos liberalizacija susijusią informaciją nuo 2010-ųjų.

Kokie pokyčiai įvyko Lietuvai atsidūrus laisvoje elektros energijos rinkoje?

  • Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, 35 procentai Lietuvos energijos vartotojų įgijo teisę elektros energiją  pirkti laisvojoje rinkoje;
  • Prekyba liberalizuotoje rinkoje vyksta kasdien, o energijos kaina nereguliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – ją nustato rinka.
  • Palaipsniui elektros energijos vartotojai, kurių skirtinga leistinoji naudoti galia, įgijo teisę pasirinkti nepriklausomą elektros energijos vartotoją.

Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

Kilus neaiškumams ar nesusipratimams dėl elektros energijos vartojimo sutarties, klientas pirmiausia privalo raštu kreiptis į UAB ENERTY.

Platesnę UAB ENERTY pretenzijų aprašymo tvarką rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie elektros energijos rinką rasite paspaudę šias nurodas:

Nutarimas dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros plano patvirtinimo

Elektros energetikos įstatymas (nauja įstatymo redakcija nuo 2012-02-07)

Prekybos elektros energija taisyklės

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės

Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų-atsakymų sąrašas

Aktualūs straipsniai apie šiltnamio efekto poveikį gamtai bei elektros energijos taupymą:

Aplinkos oro kokybė. Šiltnamio efektas (Šaltinis: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas)

Kaip galima sumažinti poveikį klimato kaitai? (Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra)

Šilumos efektą sukeliančių dujų ataskaitos ir tendencijos (Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra)

Elektros energijos taupymas (Šaltinis: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija)

Vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų kontaktinė informacija:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Europos energetikos reguliuotojų taryba


Elektroniniai valdžios vartai

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra